Beantwoording Kamervragen over bericht 'Vervuilde bodem NAM in Manderveen geen gevaar voor gezondheid'

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GL) over het bericht 'Vervuilde bodem NAM in Manderveen geen gevaar voor gezondheid'.