Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ziekenhuisfusie tussen het AMC en VUmc niet in het belang is van patiënten

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kooiman (SP) en Marijnissen (SP) over het bericht dat ziekenhuisfusie tussen het AMC en VUmc niet in het belang is van patiënten.