Beantwoording Kamervragen van het lid Lacin (SP) over de relatie tussen Air France en KLM

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over de relatie tussen Air France en KLM.