Besluit op Wob-verzoek over e-collar

De minister van Economische Zaken heeft op 11 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het gebruik van de e-collar. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.