Besluit op Wob-verzoek over lobby Eindhoven gemeentefonds

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 11 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de lobby van Eindhoven gericht op het gemeentefonds.