Besluit op Wob-verzoek over RIVM onderzoeksrapport 'isolatiematerialen en gezondheid'

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van een document dat betrekking heeft op het onderzoeksrapport 'isolatiematerialen en gezondheid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).