Besluit Wob-verzoek inzake tewerkstellingsvergunningen bij Gyron

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft alle verleende tewerkstellingsvergunningen, waaronder de aanvragen en intrekkingen daarvan. Ook is er verzocht om alle correspondentie tussen verschillende daarbij betrokken instanties en tussen deze instanties en Gyron. Als laatst is er verzocht om alle stukken met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek tegen Gyron. Op 5 juli 2016 is er beslist op het eerste gedeelte van het verzoek. Met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek zijn er geen documenten aangetroffen.