Besluit Wob-verzoek over inspecties van ILT

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 11 oktober 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over een groot deel van de inspecties die de de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de periode van 1 januari 2015 tot en met 26 september 2016 heeft gevoerd.