Bezoek Ploumen Wereldbank in teken versterking vrouwenrechten

Geen of onvoldoende voorzieningen voor gezinsplanning en gebrek aan andere vrouwenrechten kosten de wereld per jaar biljoenen euro’s. Die boodschap zal minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) overbrengen aan de Wereldbank in Washington DC. ‘Hoog tijd dus om meer werk te maken van meer vrouwenrechten. Dat is niet alleen rechtvaardig, maar ook economisch heel verstandig’, aldus Ploumen die de jaarvergadering van de bank van donderdag tot en met zaterdag bijwoont.

De minister zal in Washington onder meer spreken op de ‘Human Capital Summit’ waarbij de positie van vrouwen hoog op de agenda staat. Volgens het McKinsey Global Institute levert verbetering van vrouwenrechten in 2025 maar liefst twaalf biljoen dollar extra aan mondiale economische groei op. Ploumen: ‘Het gender gat kleiner maken is dus de beste investering ooit, met name in ontwikkelingslanden zal het rendement heel groot zijn’. Ze wijst er op dat kennis over seksuele gezondheid en anti-conceptie, zoals het voorkomen van tienerzwangerschappen, schooluitval voorkomt. ‘En elk jaar langer op school betekent voor een vrouw op termijn een hoger inkomen dat kan oplopen tot twintig procent meer.’ Ander voorbeeld zijn kindhuwelijken. Vrouwen die daarvan het slachtoffer zijn verdienen doorgaans bijna tien procent minder. Alleen al in Nigeria komt dat neer op een bedrag van jaarlijks 7.6 miljard dollar.

Irma

Een volgende belangrijke bijeenkomst wordt de ‘Caribbean round table’. Die gaat over hoe de Wereldbank en de aangesloten landen kunnen bijdragen aan de wederopbouw van landen en andere gebiedsdelen die zwaar zijn getroffen door de orkaan Irma. De minister zal daar aangeven dat het voor bedrijven op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten gemakkelijker wordt wereldwijd zaken te doen, omdat het economische netwerk van het ministerie van buitenlandse zaken klaar staat om hen daarbij te ondersteunen. ‘Daarmee willen we een impuls geven aan herstel. Natuurlijk ligt de nadruk nu nog op noodhulp. Toch is het tegelijkertijd belangrijk om vooruit te kijken.’

Door deze economische samenwerking kunnen alle ondernemingen in de Caribische gebiedsdelen van het koninkrijk gemakkelijker investeren in hun buurlanden. De bedrijven hebben onder andere toegang tot extra informatie over buitenlandse markten en kunnen de waardevolle netwerken van ambassades gebruiken. Ook kunnen ze mee op handelsmissies van de Nederlandse overheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) verzorgt de economische dienstverlening en past daarbij de regels toe zoals die nu voor Nederlandse bedrijven gelden.