Bijlage - Kamerbrief inzake Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken van 17 oktober 2017