Kamerbrief over uitstelbrief BNC-fiches

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) schrijft de Tweede Kamer dat zij BNC-fiches voor het zogenaamde handelspakket niet binnen de gestelde termijn kan verzenden.