Nota van toelichting bij ontwerpbesluit uitbreiding taken Ctgb

Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met uitbreiding van de wettelijke taken van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en enkele technische wijzigingen.