Onderhandelaarsresultaat CAO Rijk 2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vakbonden in de rijkssector hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de ongeveer 116.500 medewerkers bij het Rijk. Afgesproken is dat de lonen dit jaar met 1,4 procent stijgen. Daarmee krijgen de medewerkers bij het Rijk de inflatie gecompenseerd.

De vorige CAO Rijk liep eind vorig jaar af. In juni ondertekenden minister Plasterk en de bonden al een akkoord over het voortzetten van het Van Werk naar Werk-beleid. Daarmee kwam er structureel duidelijkheid over de regels die voor ambtenaren gelden bij reorganisaties. Het lukte toen echter niet om een cao af te spreken met inhoudelijke afspraken en een voor bonden acceptabele loonsverhoging.

De vakbonden gaan het nu bereikte onderhandelaarsresultaat voorleggen aan hun achterban.