Tussenrapport Monitor proeftuinen Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiele Jeugd

Het rapport bevat een beschrijving van de 6 proeftuinen in het kader van Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ). Het gaat om 3 proeftuinen voor Kleinschalige Voorzieningen (KV’s) en 3 proeftuinen voor Screening & Diagnostiek (S&D).