Kamerbrief bij rapportageover Bestraalde Splijtstof en Radioactief Afval (Joint Convention)

Minister Schultz van Hagen (IenM) stuurt rapportage voor de 6e conferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake Bestraalde Splijtstof en Radioactief Afval (Joint Convention) naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op de inhoud van het rapport.