Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijke vragen over de verslechterde positie van promovendi

Minister Bussemaker (OCW) biedt haar antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Őzdil (Groen Links) over de verslechterde positie van promovendi.