Beantwoording Kamervragen over de 1,4 miljoen euro die Nederland steekt in een onderwijsbedrijf voor de allerarmsten

Antwoorden van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op de vragen van de leden Karabulut en Kwint (beiden SP) de 1,4 miljoen euro die Nederland steekt in een onderwijsbedrijf voor de allerarmsten.