Beantwoording Kamervragen over de consequentie van Basel IV regels voor het financieringsmechanisme ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, antwoorden op Kamervragen over de consequentie van Basel IV regels voor het financieringsmechanisme ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking