Beantwoording Kamervragen over het Europol-rapport over witwassen

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, antwoorden op vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën over het Europol-rapport over witwassen getiteld “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”.