Beantwoording schriftelijke vragen over de verslechterde positie van promovendi.