Bestuurskosten Ministerie van Financiën augustus 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Financiën.