Kamerbrief over het bericht 300 gezinnen de dupe van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder en Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt een Commissiebrief aan de Tweede Kamer over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder (Nrc.nl, 29 september 2017). Ook de Handreiking aanbesteden Jeugdwet, Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering komen aan bod.