Kamerbrief over bekostiging medisch onderzoek asielprocedure

Minister Blok (VenJ) geeft zijn reactie op de brief van het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO). De brief ging over het nakomen van verplichtingen op grond van artikel 18 van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU. Daarnaast reageert de minister op het voorstel van het iMMO voor een toereikende vergoeding van de kosten van medisch onderzoek in de asielprocedure.