Kamerbrief over over het begrotingsartikel Emancipatiebeleid

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het emancipatiebeleid. De vragen gaan over artikel 25 van de Rijksbegroting (Emancipatie).