Onderzoek Niet-fix Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM)

Het doel van de audit is inzicht te geven in de beheersmaatregelen die worden ingezet om de kwaliteit van de fiscale rechtstoepassing bij BPM te borgen en hoe deze maatregelen in de praktijk werken. Uitkomst van de audit is dat in opzet beheersmaatregelen zijn geformuleerd op de verschillende werkstromen, welke ook in de praktijk worden toegepast.