Rapport ‘Beleidsdoorlichting artikel 6.4 Burgerschap 2012-2016’

Deze beleidsdoorlichting betreft het onderwerp ‘burgerschap’, uit artikel 6.4 van de rijksbegroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Conform de vereisten van de Comptabiliteitswet gaat de doorlichting in op de vraag of de beleidsdoelen zijn doel gerealiseerd, en of daarbij doeltreffend en doelmatig is gehandeld.