Voortgangsverslag implementatie steenkoolconvenant 2017 (in het Engels)

In 2014 tekenden Essent (nu RWE), EPZ, Nuon, E.ON Benelux (nu Uniper) en GDF SUEZ (nu ENGIE) een convenant met minister Lilianne Ploumen en minister Henk Kamp. Hierin zijn concrete afspraken vastgelegd over de inspanningen van de Nederlandse overheid en de genoemde energiebedrijven die moeten leiden tot verbeteringen in de steenkolenketen. Bettercoal, het Europese initiatief gericht op verbeteringen in de steenkolenketen, speelt daarin een belangrijke rol. Dit rapport is de derde jaarlijkse rapportage over de voortgang van het convenant.