Beantwoording Kamervragen over 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en Kringloopwijzer

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de Kringloopwijzer.