Beantwoording Kamervragen over inbeslagname door Israël van door Nederland gesubsidieerd zonne-energieproject in het Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib

Minister Koenders (BZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoorden de vragen van de Kamerleden Ojik en Diks (beiden GroenLinks) over de inbeslagname door Israël van een door Nederland gesubsidieerd zonne-energieproject in het Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib.