Beslissing op bezwaar op Wob-verzoek over Nederlands-Duitse belastingverdragen

Beslissing van de minister van Financien op het bezwaar tegen het besluit van 30 juni 2017 inzake het aanvullende Wob-verzoek naar de Nederlands-Duitse belastingverdragen.