Monitor Indentiteit 2017 BZK

In De Monitor Identiteit 2017 staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe vaak en in welke situaties identificeert men zich in Nederland? Welke ontwikkelingen doen zich hierin voor?
  • Hoe vaak komt het voor dat misbruik wordt gemaakt van iemands identiteit en/of identiteitsmiddelen?
  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot ons identiteitsstelsel?