Nederland en Frankrijk werken samen aan wederopbouw Sint Maarten en Saint-Martin

De Franse en Nederlandse afgevaardigden voor de wederopbouw van Saint-Martin en Sint Maarten ontmoetten elkaar vandaag in Parijs om de samenwerking te versterken.

De Franse afgevaardigde voor de wederopbouw van Saint Barthélemy en Saint-Martin, Philippe Gustin, verwelkomde op het Franse ministerie voor Overzeese Gebieden zijn Nederlandse evenknie Hans Leijtens, project-directeur-generaal Wederopbouw Bovenwindse Eilanden. Met hun teams bespraken zij de stand van zaken op het eiland, de wederopbouw en het voortzetten van de goede Frans-Nederlandse samenwerking.

'De bilaterale samenwerking begon al ver voor deze ontmoeting', gaf Philippe Gustin aan. 'Belangrijke informatie wordt gedeeld sinds Irma het eiland heeft getroffen. Ook op het gebied van veiligheid werkten we al effectief samen. Met deze ontmoeting in Parijs willen wij onze samenwerking op de lange termijn formaliseren en nagaan hoe wij gezamenlijk kunnen bijdragen aan een duurzame opbouw van het eiland.'

'Onze regeringen zetten zich in voor een betere toekomst voor alle Sint Maartenaren. Ik denk dat we op deze basis goed kunnen samenwerken', aldus Hans Leijtens.

De twee afgevaardigden bevestigden het belang van toekomstige gemeenschappelijke infrastructuurprojecten in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, zoals het vliegveld of een afvalverwerkingscentrum. Ook ondersteunen de twee landen elkaar in hun contact met de Europese Commissie voor de werving van Europese financiële steun voor de wederopbouw.

Ten slotte bespraken Gustin en Leijtens de noodzaak om het bestaande ‘vierpartijen overleg’ over Sint Maarten een nieuwe impuls te geven. Dit forum brengt vertegenwoordigers van de Franse regering, de Nederlandse regering, de collectiviteit van Saint-Martin en de regering van Sint Maarten samen.

'Irma geeft de mogelijkheid om de samenwerking tussen de twee delen van het eiland weer nieuw leven in te blazen', verklaarde Philippe Gustin.