Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018.