Wob besluit ten aanzien van de hoogte van de door buitengriffiers en waarnemend griffiers te ontvangen vergoeding per zitting

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 16 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op regels ten aanzien van de hoogte van de door buitengriffiers en waarnemend griffiers te ontvangen vergoeding per zitting. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.