Deelbesluit op en bijlagen bij Wob-verzoek btw-richtlijn

De minister van Financiën heeft op 18 oktober een (deel)besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het opvragen van informatie over de Europese btw-richtlijn.

Een eerder (deel)besluit op het Wob-verzoek over de Europese btw-richtlijn werd door de minister van Financiën genomen op 8 september 2017.