Besluit op Wob-verzoek over melkquotum

De minister van Economische Zaken heeft op 18 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gegevens van overdracht van melkquotum van een locatie zijn opgevraagd maar deze zijn niet meer bij RVO beschikbaar.