Besluit op Wob-verzoek over rechtshulpverzoek aan Thailand

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 oktober 2017 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over een rechtshulpverzoek aan Thailand.