Besluit Wob-verzoek over een loting betreffende de regeling schoolfruit en –groente en melk

De minister van Economische Zaken heeft op 19 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een loting betreffende de regeling schoolfruit en –groente en melk.