Onderzoek Sectorbeschrijvingen Cultuur

In het onderzoek Sectorbeschrijvingen Cultuur worden de sectoren Beeldende Kunst, Ontwerpen, Podiumkunsten, Musea, en Letteren en Bibliotheken beschreven. In de begeleidende brief, die als oplegger aan het onderzoek is toegevoegd, leest u meer (achtergrond)informatie over dit onderzoek.