Overige hernieuwbare energie in Nederland - Ecofys

In het Energieakkoord voor Duurzame Groei is afgesproken dat in 2020 14% van het energiegebruik in Nederland afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. In 2023 moet dit verder stijgen naar 16%. De zogenaamde ‘overige hernieuwbare energiebronnen’ (zon, bodem, buitenlucht, en biomassa (excl. bij- en meestook en bio-transportbrandstoffen), in deze studie aangevuld met energie uit water en kleinschalige (<250 kW) windenergie) zijn essentieel voor het behalen van deze doelstellingen. Maar het inzicht in het realistische ontwikkelingspotentieel op korte- (2020/2023) en middellange termijn (2030) is niet actueel en/of compleet voor Nederland.