Aanbiedingsbrief rapport 'Terugvordering bij budgethouders te goeder trouw'

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Terugvordering bij budgethouders te goeder trouw' aan. Het rapport is gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).