Beantwoording Kamervragen bericht 'De grootste gasvondst van afgelopen 25 jaar'

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht 'De grootste gasvondst van afgelopen 25 jaar' in het Financieel Dagblad van 27 september 2017.