Beantwoording vragen over begroting Economische Zaken

Minister Kamp (EZ) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de vragen bij de begroting van het ministerie van Economische Zaken. De begroting bestaat uit een deel Economie, energie en innovatie, en een deel Landbouw en natuur.