Bijlage 1 bij Kamerbrief over stand van zaken implementatie EU-richtlijnen 3e kwartaal 2017 (overzicht ingebrekestellingen)

Bijlage bij de brief van minister Koenders aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van EU-richtlijnen in Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het 3e kwartaal van 2017. Het document bevat een overzicht van ingebrekestellingen per 30 september 2017.