Bijlage 2 bij Kamerbrief over stand van zaken implementatie EU-richtlijnen 3e kwartaal 2017 (overzicht richtlijnen en vertragingsdagen)

Bijlage bij de brief van minister Koenders aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van EU-richtlijnen in Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het 3e kwartaal van 2017. Het document bevat een overzicht van richtlijnen en het aantal dagen dat de implementatie is vertraagd.