Factsheet ISO vs Canadian Intense ENG (Engelstalig)

Engelstalige factsheet geeft metingen weer van de gemiddelde teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) gehalten volgens het Canadian Intense (CI) rookprotocol en het wettelijke voorgeschreven ISO protocol.