Kamerbrief onderzoeksrapport functioneren certificatiestelsel asbest

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de onderzoeksrapportage ”Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest”.