Kamerbrief Voortgang besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp (Economische Zaken) over de voortgang van het Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.