Beantwoording Kamervragen en kabinetsreactie overschrijding gaswinningsplan

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met antwoorden op Kamervragen en een kabinetsreactie op een verzoek van de Vaste Commissie voor Economische Zaken. De Kamervragen en het verzoek hebben betrekking op overschrijdingen van het gaswinningsplan.

Kamervragen overschrijding gaswinningsplan

In zijn brief beantwoordt minister Kamp allereerst de schriftelijke vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over forse overschrijdingen van het gaswinningsplan. Ook beantwoordt de minister aanvullende vragen hierover van de Kamerleden Bosman en Azmani (beiden VVD).

Kabinetsreactie op verzoek Vaste Commissie Economische Zaken

Met deze Kamerbrief meent minister Kamp ook gehoor te geven aan een verzoek van de Vaste Commissie voor Economische Zaken over het bericht 'SODM dreigt NAM met boete wegens productieoverschrijding’.