Subsidie voor nertsenhouders die willen stoppen

Er komt een subsidieregeling voor nertsenhouders, die willen stoppen met hun bedrijf. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het slopen van hun nertsenhouderijen of voor het ombouwen ervan zodat het bedrijf geschikt is voor een andersoortige onderneming. Dit heeft minister Kamp van Economische Zaken vandaag per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Per 1 januari 2024 mogen er in Nederland geen nertsenhouderijen meer zijn.

Het streven is om vanaf begin volgend jaar de subsidieregeling in werking te laten treden. Aanvragen kunnen vanaf dan worden ingediend bij RVO.nl. De subsidieregeling maakt deel uit van de zogenoemde flankerende maatregelen bij de Wet verbod pelsdierhouderij.